Theo chủ trương tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương đến năm 2025, Nha Trang chuyển mình ngày càng “thay da đổi thịt” tạo đà phát triển mạnh mẽ cho dịch vụ du lịch biển cũng như góp phần gia tăng giá trị bất động sản tại thành phố biển xinh đẹp.

ĐĂNG KÝ BÁO GIÁ - TƯ VẤN