Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật quan trọng, quy mô lớn, sẽ tác động lớn đến mọi mặt kinh tế, xã hội đang được nhiều người quan tâm hiện nay. Dưới đây là một số điểm mới trong Luật Đất đai (sửa đổi).

 

ĐĂNG KÝ BÁO GIÁ - TƯ VẤN