Số tiền thu được thông qua đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đã được Tập đoàn Danh Khôi phân bổ để phát triển các dự án.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh khôi chào bán thành công 50 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược trong nước để nâng vốn điều lệ lên 801 tỷ đồng.

Loại cổ phiếu được Danh Khôi chào bán là cổ phiếu phổ thông, mệnh giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu được 500 tỷ đồng, trừ chi phí phát hành 200 triệu, số tiền thực nhận là 499,8 tỷ đồng.

Cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư 100% bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm và 50% bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng hai năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán (thời điểm hoàn thành đợt chào bán là ngày kết thúc việc thu tiền bán cổ phiếu).

Các cổ đông chiến lược tham gia mua cổ phiếu của Danh Khôi gồm Công ty CP Đầu tư bất động sản Danh Khôi Sài Gòn mua 6,2 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu 7,73%), Hà Thị Kim Thanh 23,8 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu 29,68%), Đào Thị Bạch Phượng 20 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu 24,94%). 

Tỷ lệ sở hữu được tính trên số lượng cổ phiếu NRC sau khi phát hành riêng lẻ 80.179.805 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ sau khi phát hành là 801,7 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đã được thông qua, Danh Khôi sẽ phát hành 88,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để nâng vốn điều lệ lên 1.189 tỷ đồng. Tuy nhiên, đợt vừa qua mới phát hành thành công 50 triệu cổ, tương ứng với 56,31 tổng số cổ phiếu được phép chào bán.

Lý do chưa phân phối hết theo ông Nguyễn Hữu Quang, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Danh Khôi là nhà đầu tư không thu xếp được tài chính.

Về kế hoạch sử dụng vốn, sau khi phát hành Danh Khôi đã phân bổ tiền để hợp tác phát triển các dự án như dự án Tháp ven sông (The Royal) 175 tỷ đồng; khu tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ KL Bình Dương 100 tỷ đồng; khu chung cư hôn hợp tại phân khu số 4 thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Bình Định) 50 tỷ đồng; và khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội thuộc phân khu số 9 là 175 tỷ đồng.

 

ĐĂNG KÝ BÁO GIÁ - TƯ VẤN