Trong 5 năm tới, Bình Định sẽ phát triển 327 dự án nhà ở với nguồn vốn dự kiến 73.891 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tại địa phương giai đoạn 2020 – 2025. Theo đó, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh sẽ đạt 28,9 m2 một người vào năm 2025 từ mức 25,3 m2 một người năm 2020. Còn diện tích nhà ở tối thiểu sẽ đạt 10 m2 một người.

Với 327 dự án sẽ phát triển, trong đó, nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư là 202 dự án, tập trung nhiều nhất ở TP Quy Nhơn (49 dự án), thị xã Hoài Nhơn (40 dự án), huyện Phù Cát (27 dự án). Ngoài ra, nhà ở xã hội là 30, riêng TP Quy Nhơn có 25 dự án; nhà tái định cư là 95.

Diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở giai đoạn 2020-2025 khoảng 11.796 ha. Trong đó, đất ở để xây dựng nhà thương mại khoảng 11.247 ha, nhà xã hội khoảng 74,8 ha, nhà ở tái định cư khoảng 473,9 ha.

Nguồn vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2020 – 2025 dự kiến 73.891 tỷ đồng. Bao gồm 29.216 tỷ đồng cho nhà thương mại, 6.822 tỷ đồng cho nhà ở xã hội và 37.854 tỷ đồng là nhà ở riêng lẻ người dân tự xây.

UBND tỉnh Bình Định cho biết sẽ có những điều chỉnh để thu hút đầu tư vào các dự án nhà ở như: rút ngắn thủ tục hành chính trong việc lựa chọn nhà đầu tư; đơn giản hoá các thủ tục cấp phép xây dựng; Bổ sung cơ chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan, rà soát các dự án không khả thi và xử lý triệt để tình trạng không phép, trái phép.

Tỉnh cũng khuyến khích sử dụng các vật liệu mới, công nghệ xây dựng hiện đại đối với dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại nhằm góp phần giảm giá bán, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận mua, thuê, thuê mua.

ĐĂNG KÝ BÁO GIÁ - TƯ VẤN