Bình Định đang tìm chủ đầu tư cho một số dự án khu dân cư mới trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, có tổng mức đầu tư 2.051 tỷ đồng.

Một góc Khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định.

Trong quý 3 và quý 4/2021, Ban quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định sẽ triển khai đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư xây dựng các khu dân cư mới trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, gồm: Khu đất ở, thương mại dịch vụ 03; Khu đất ở, thương mại dịch vụ 04 và Khu đất ở phía Nam đường trục Khu kinh tế nối dài tại lý trình Km 2+400.

Phối cảnh Khu đất ở, dịch vụ thương mại 03 – Nguồn: Ban quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội.

Cả 03 dự án trên đều nằm trên địa bàn thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội.

Trong đó, 02 dự án sẽ được đấu giá quyền sử dụng đất vào quý 3/2021, gồm: dự án Khu đất ở, thương mại dịch vụ 03, thuộc quy hoạch Điểm số 3 của Quỹ đất dọc đường trục Khu kinh tế nối dài. Dự án này có quy mô diện tích 4,1ha, tổng mức đầu tư khoảng 621 tỷ đồng.

Dự án Khu đất ở, thương mại dịch vụ 04, thuộc quy hoạch Điểm số 3 của Quỹ đất dọc đường trục Khu kinh tế nối dài, có quy mô diện tích 4,83ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoản 781 tỷ đồng.

Còn dự án Khu đất ở phía Nam đường trục Khu kinh tế nối dài tại lý trình Km 2+400 (Điểm số 3 Quỹ đất dọc đường trục Khu kinh tế nối dài) dự kiến thực hiện đấu giá vào quý 4/2021. Đây là dự án có quy mô diện tích khoảng 8,58ha, tổng mức đầu tư dự kiến 649 tỷ đồng.

Cả 03 dự án trên đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500, và đều yêu cầu tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật trong 24 tháng, kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư dự án.

Theo Ban quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội, việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án nêu trên, góp phần hiện thực hóa quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc đường trục Khu kinh tế nối dài, đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt theo Quyết định số 480 (ngày 09/02/2018).

Từ đó, khai thác hiệu quả quỹ đất dọc đường trục Khu kinh tế nối dài, từng bước hình thành Khu dân cư gắn liền với Khu đô thị Cát Tiến, tạo nguồn thu cho ngân sách từ chuyển quyền sử dụng đất để góp phần xây dựng phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội.

Trong tháng 6/2021, UBND tỉnh Bình Định cũng đã phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu du lịch Eo Vượt 1 tại Khu kinh tế Nhơn Hội, có quy mô hơn 14,2ha tại xã Nhơn Hải (TP.Quy Nhơn), thuộc phân khu 4 của Khu kinh tế Nhơn Hội. Tổng mức đầu tư gần 236 tỷ đồng.

Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm là liên danh Công ty cổ phần nội thất NEM, Công ty TNHH Duyên Hà, Công ty TNHH Linh Chi (quận 5, TP.HCM).

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định cũng có văn bản đồng ý chủ trương cho triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu vui chơi giải trí Night Paradise Nhơn Hội (Khu kinh tế Nhơn Hội).

Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam quyết định thành lập ngày 14/6/2005 với diện tích 12.000ha trên địa bàn TP. Quy Nhơn và một phần của các huyện Tuy Phước, Phù Cát.Khu Kinh tế Nhơn Hội được quy hoạch là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, có quy chế hoạt động riêng, bao gồm: khu phi thuế quan, khu công nghiệp, khu cảng biển và dịch vụ cảng biển, các khu du lịch, dịch vụ và khu đô thị mới, vận hành theo cơ chế ưu đãi đặc biệt, là trung tâm và động lực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Định và của khu vực miền Trung.

ĐĂNG KÝ BÁO GIÁ - TƯ VẤN