Mới đây UBND tỉnh Bình Định có quyết định phê duyệt Đề án thành lập Khu Công viên phần mềm Quang Trung – Bình Định với mục đích là nơi thực hiện các nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại,…

Cụ thể, theo quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa được phê duyệt hồi tháng 3/2018, Khu Công viên phần mềm Quang Trung – Bình Định gồm: đất công viên phần mềm hơn 10,2 ha; đất công viên khoa học hơn 8,7 ha; đất dự án đô thị khoa học hơn 8 ha; đất giao thông cây xanh và nhà máy xử lý nước thải khoảng 21,8 ha; đất xây dựng và cho thuê khu nhà ở chuyên gia khoảng 5,4 ha. Theo đó có tổng diện tích khoảng 54 ha thuộc khu vực 2 phường Ghềnh Ránh, TP Quy Nhơn.

Khu Công viên phần mềm Quang Trung – Bình Định được xây dựng để hình thành trung tâm về CNTT, tạo hạ tầng cho ứng dụng và phát triển CNTT; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp CNTT; hình thành trung tâm nghiên cứu – phát triển sản phẩm CNTT, phục vụ cho việc đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT; ươm tạo doanh nghiệp CNTT.

Một góc khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa

Đồng thời, dự án sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế trọng điểm, quan trọng của Bình Định.

Bên cạnh đó, Khu Công viên phần mềm Quang Trung – Bình Định cũng được kỳ vọng tạo môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế thu hút lao động chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp CNTT Việt Nam; tạo ra các sản phẩm và dịch vụ CNTT có khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực: viễn thông, tài chính, ngân hàng, hải quan hàng không thương mại điện tử và các dịch vụ công cộng, giáo dục đào tạo, y tế, an ninh, quốc phòng…

Mục tiêu cụ thể của Khu Công viên phần mềm Quang Trung – Bình Định là trở thành đơn vị cung cấp hạ tầng, dịch vụ và các điều kiện cần thiết để các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong khu thực hiện các hoạt động nghiên cứu – phát triển, ứng dụng, chuyển giao về CNTT.

Cũng như sẽ trở thành nơi sản xuất và kinh doanh sản phẩm CNTT, cung ứng dịch vụ CNTT; đào tạo nhân lực CNTT; ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp CNTT; xúc tiến thương mại CNTT; tổ chức hội chợ, triển lãm, trình diễn sản phẩm và dịch vụ CNTT.

Ngoài ra, khu Công viên phần mềm Quang Trung – Bình Định cũng sẽ là nơi xúc tiến đầu tư trong nước và ngoài nước để thúc đẩy hoạt động CNTT; cung cấp hạ tầng, dịch vụ và các điều kiện cần thiết để các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong khu vực thực hiện các chức năng nhiệm vụ nêu trên.

ĐĂNG KÝ BÁO GIÁ - TƯ VẤN