Năm 2020, kinh tế – xã hội Khánh Hòa đối mặt với hàng loạt khó khăn. Do ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19, tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội (GRDP) toàn tỉnh âm 10,05%. Trong đó, doanh thu ngành du lịch giảm 82,2%, thu ngân sách chỉ đạt gần 13.900 tỷ đồng, bằng 80,1% dự toán. Khó khăn rất nhiều, tuy nhiên Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tự tin đề ra hàng loạt đột phá chiến lược, biến Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước vào năm 2025.

Vịnh Vân Phong thành vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và khu vực Nam Trung bộ.

 

4 đột phá chiến lược

Mặc dù “bức tranh” kinh tế Khánh Hòa năm 2020 toàn những gam màu xám bởi thiên tai, dịch bệnh nhưng Khánh Hòa vẫn có những điểm sáng nhất định. Cụ thể, thu hút đầu tư ngoài ngân sách đạt trên 7.500 tỷ đồng với 23 dự án, tăng 10 dự án so với năm 2019. Hầu hết các chỉ tiêu trên các lĩnh vực văn hoá – xã hội đều đạt kế hoạch đề ra. Dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng – an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Hướng đến mục tiêu biến Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ lớn của cả nước vào năm 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tập trung thực hiện 4 đột phá chiến lược. Trong đó, đổi mới công tác quy hoạch tỉnh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công khai, minh bạch để đẩy mạnh thu hút đầu tư xã hội là ưu tiên hàng đầu.

Hiện Khánh Hòa đang khẩn trương thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. Xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết tài nguyên biển để phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế – xã hội, sao cho đồng bộ với quy hoạch. Cụ thể, tập trung đầu tư xây dựng khu vực vịnh Vân Phong thành vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và khu vực Nam Trung bộ. Thành phố Nha Trang phấn đấu là vùng trọng điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học, đào tạo nguồn nhân lực. Khu vực vịnh Cam Ranh là vùng trọng điểm về kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. Đây là những nhiệm vụ ưu tiên chiến lược, mang tính đột phá của tỉnh trong cả nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án, tạo môi trường đầu tư lành mạnh, tỉnh Khánh Hòa đang nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Mục tiêu mà chính quyền tỉnh Khánh Hòa hướng đến là quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ. Trong đó, tập trung cải thiện vị trí xếp hạng của tỉnh ở các chỉ số: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh; cải cách hành chính và nâng cấp, hoàn thiện Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Mặt khác, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa sẽ thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương với doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thủ tục đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động.

Ngoài mục tiêu quy hoạch tỉnh Khánh Hòa, tạo điều kiện thu hút đầu tư, Khánh Hòa sẽ chú trọng thực hiện các khâu đột phá chiến lược khác như: Tập trung phát triển khu vực Vịnh Vân Phong trở thành vùng kinh tế trọng điểm, động lực của tỉnh và khu vực Nam Trung bộ; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo; Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hướng tới mục tiêu Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, có chất lượng môi trường sống tốt và là trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế.

4 đột phá chiến lược và nhiều nhiệm vụ, giải pháp khả thi đã và đang được thực hiện cho thấy khát vọng và sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đề ra chỉ tiêu cao để phấn đấu

Với quyết tâm cao, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, trở thành trung tâm kinh tế – du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển của vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và của cả nước.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đặt ra hàng loạt mục tiêu phát triển chiến lược, mang tính đột phá

Về văn hóa – xã hội, đến năm 2025, số hộ nghèo ở Khánh Hòa phấn đấu giảm 1/2 so với năm đầu nhiệm kỳ (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 – 2025). Số người lao động có việc làm tăng thêm bình quân hàng năm trên 11,5 nghìn người; tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị năm 2025 dưới 3,8%…Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nêu rõ: Về kinh tế, đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 7,5% trở lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.685 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiếp tục tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ (chiếm 52,6%), công nghiệp, xây dựng (chiếm 31,1%) và giảm tỷ trọng các ngành nông, lâm, thủy sản (chiếm 7,8%). Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2025 đạt 2 tỷ USD. Thu ngân sách nội địa năm 2025 gấp 2,2 lần so với năm 2020. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2021 – 2025 đạt trên 360 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm trên 12%.

Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 65%. Đến năm 2025, có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu phát triển toàn diện trên tất cả lĩnh vực để trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Dự kiến, tổng vốn dự kiến để đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm cho chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021 – 2025 gần 112 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư công là 48.211 tỷ đồng.

Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tập trung phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm, tính năng động và sáng tạo. Đồng thời phát huy tốt lợi thế, khắc phục những khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Tập đoàn Danh Khôi đang phát triển khu phức hợp cao cấp THE ASTON LUXURY RESIDENCE ngay mặt tiền cung đường triệu đô Trần Phú, vịnh Nha Trang. Hotline chủ đầu tư: 0902719786

 

 

ĐĂNG KÝ BÁO GIÁ - TƯ VẤN